Máy Phát Điện Bioga Công Suất Từ 15kVA Đến 375kVA

Máy phát điện Biogas là loại máy phát điện sử dụng động cơ chạy bằng khí Gas hoặc khí sinh học Biogas, cơ chế hoạt động của máy phát điện Biogas cũng tương tự như các loại máy phát điện sử dụng nguồn nguyên liệu xăng, dầu diesel