Máy tạo nước Ozone | BioSure hiệu suất khử trùng vô tận

17.900.000 

Hệ thống khử trùng và lọc nước Ozone WDS-Mini

Kho báu của nhà bếp

– Tỷ lệ khử trùng 99,99%.
– Công nghệ điện phân EOG được cấp bằng sáng chế.
– Khử trùng ngay khi bật vòi.
– Được chứng nhận và phê duyệt đa quốc gia.
– Lắp đặt đơn giản và tích hợp dễ dàng